אומדן השפעה על הכלכלה האזורית

 

7%
צמיחה שנתית ממוצעת
3,500
תוספת של מועסקים בפריפריה
3.3 מיליארד ₪
תוספת של הכנסות
0.7 מיליארד ₪
תוספת לייצוא
20%
גידול מצטבר בפריון העסקים

 

בכל שנה מבצעת החברה סקר מקיף בקרב כלל לקוחותיה שקיבלו הלוואה במהלך השנים ועורכת השוואה בין נתוני החברות
לפני מועד קבלת ההלוואה לבין נתוניהן העדכניים.
הסקרים כוללים תוצאות עסקיות של למעלה מ- 200 מפעלים מבין לקוחות החברה וכוללים הכנסות שנתיות, ייצוא ומספר עובדים ממוצע לאורך השנה הנבדקת.

 

ממוצע שנתי של שיעורי הצמיחה – שנים 2010-2016:

גרף