ההבטחה

דרומה-צפונה שמה לה למטרה לחולל שינוי בכלכלה האזורית ולהביא להעלאת רמת החיים בגליל ובנגב. פעילות החברה מתמקדת סביב ביסוסם וחיזוקם של מפעלי תעשייה בצפון הארץ ובדרומה, בדגש על עסקים קטנים ובינוניים מוטי הייצוא, המהווים מנוע צמיחה כלכלי משמעותי לאזורים אלו. אנו מאמינים שבאמצעות פעילות תומכת, שלמה וסבלנית ניתן ליצור בקרב עסקים אלו ערך מוסף מהותי אשר יביא עימו שינוי משמעותי לסביבתם הקרובה ובהמשך גם לאזור כולו.
דרומה-צפונה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לעמוד לצד המפעלים וללוותם בצורה מושכלת ובאחראיות עסקית באמצעות טובי אנשי המקצוע וככל שיידרש.

  • תיאור תמונה 1
  • תיאור תמונה 2
  • תיאור תמונה 3