ליווי עסקי

מתוך רצון ושאיפה לגשר על פערים ניהוליים בקרב העסקים, הן בידע והן ביכולות, יצרנו את האפשרות לבעלי העסקים ולמנהליהם לקבל תמיכה מקצועית לפעילויותיהם במגוון תחומים עסקיים.
אנו מציעים לעסקים מגוון רחב של מלווים מקצועיים שישלימו את המערך הניהולי בעסק ובמגוון תחומים כגון שיווק, מכירות, שיווק בינ"ל, פיתוח עסקי, חדשנות, ליווי פיננסי וכדומה, והכול בהתאם לצרכי העסק.
מטרתנו במקרה זה אינה להנציח את מיקומו של היועץ בבית העסק אלא לעודד את העסקים לקבל את התמיכה לזמן קצוב של חצי שנה עד שנה במהלכו מנהלי העסק יקבלו את הכלים להמשיך את הפעילות המשופרת במסגרת המשאבים הפנימיים או על-ידי גיוס משלים של הון אנושי בהתאם לצורך.
דרומה-צפונה משתתפת בעלויות הליווי בשיעור של 50% וכן מסייעת באיתור מלווה עסקי מתאים ומלווה את העסק לכל אורך הדרך.

  • תיאור תמונה 1
  • תיאור תמונה 2
  • תיאור תמונה 3