מימון

אחת הבעיות המרכזיות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בכלל ובאזור הגליל והנגב בפרט הינה מצוקת האשראי ולצידה נגישות נמוכה להון משמעותי ואיכותי עבור אותם עסקים. דרומה-צפונה שמה לה למטרה לסייע ככל הניתן בפיתרון בעיה זו ולטובת העניין מציעה מגוון כלים מימוניים ייחודיים למפעלים ולעסקים יצרניים באזורים אלו.

הלוואות עסקיות >

מימון ציוד תעשייתי >

השקעות >

  • תיאור תמונה 1
  • תיאור תמונה 2
  • תיאור תמונה 3