מנטורינג

מטבעם של בעלי עסקים קטנים ובינוניים להישאב למציאות העסקית היומיומית ולהשקיע בה את רוב משאביהם. דרומה-צפונה שמה לה למטרה לגשר על פער זה ולהעניק לבעלי העסקים ולמנהליהם תמיכה וליווי גם בנושאים של חזון, אסטרטגיה ופיתוח עסקי. כלי זה מיושם באמצעות מנטורים-מתנדבים מבכירי אנשי העסקים והתעשיינים בארץ ובהתאם לצורכי בעלי העסקים.


הבורד מייעץ

הבורד המייעץ כולל קבוצה של כ- 5 מנטורים המקיימים יחד עם בעל העסק ומנהליו בבית העסק פגישת חשיבה אסטרטגית השקולה לישיבת הנהלה המייעצת למנהל העסק במגוון תחומים, הן לגבי מהלכים בטווח הקצר אך בעיקר לגבי מהלכים וכיוונים אסטרטגיים לטווח הארוך.
לפני כל ישיבת בורד מייעץ מקבל העסק את רשימת המנטורים העומדים להיפגש עימו וכן קורות חיים קצרים על כל אחד מהם. במקביל שולח העסק מצגת קצרה ותמציתית למנטורים בכדי שיוכלו להתכונן כראוי לפגישה ובכדי לנצל את הזמן באופן מיטבי כך שהפגישה תתבצע בצורה יעילה וממוקדת. הפגישות בעסק מתבצעות אחת לחצי שנה ובהן נבחנת גם התקדמות העסק בהתאם להמלצות המנטורים. לצורך כך, כבר לאחר הפגישה הראשונה מתבקש מנהל העסק לציין אחד או שניים מבין המנטורים איתם היה רוצה להישאר בקשר עד לפגישה הבאה כך שההמלצות והנקודות המרכזיות שעלו בבורד יבואו לכדי ביטוי בשטח וייושמו.

 

מנטור אישי

בהמשך לבורד המייעץ אך גם ללא קשר אליו ניתן לבקש כי נתאם לכם פגישה עם מנטור-מתנדב לטובת התייעצות כללית או ספציפית בכל נושא עסקי. הפגישה יכולה להיות חד פעמית ויכולה גם להפוך לסדרת פגישות שוטפות, הכול בהתאם ליכולות המנטור והעסק ועפ"י הצורך.

מנטורים >

  • תיאור תמונה 1
  • תיאור תמונה 2
  • תיאור תמונה 3