על החברה

דרומה-צפונה הוקמה על-ידי מספר יזמים פרטיים, בראשם התעשיין מר איתן וורטהיימר ובשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
החברה הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ומאוגדת כחברה בע"מ לתועלת הציבור (חל"צ).
פעילות החברה ממומנת כולה באמצעות תרומות של בעלי החברה וכן של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA) באמצעות הסוכנות היהודית.
מה שהתחיל בשנת 2003 כבנייה של תכנית אסטרטגית לנגב ולגליל שהועברה לידיהם של מקבלי ההחלטות וראשי המשק, המשיך בסוף שנת 2007 לכדי תכנית ייעודית עבור מפעלים ועסקים יצרניים קטנים ובינוניים, הכוללת אפשרויות מימון ומעטפת עסקית במגוון תחומי ניהול מרכזיים – תכנית דרומה-צפונה לעסקים.

בקרה ומדידה
החברה מחויבת כלפי תורמיה בתהליך של בקרה ומדידה של השפעת פעילותה על אזורי הצפון והדרום. אנשינו מבקרים אחת לתקופה בעסקים לטובת איסוף נתונים מרכזיים מפעילותו השוטפת של העסק לצורך מטרה זו. בביקורים אלו אנו בוחנים גם את מצבו הכללי של העסק, קשיים מרכזיים ואפשרויות תמיכה נוספות.
אחת לשנה אנו מבצעים סקר מקיף בקרב לקוחותינו ובונים תמונה מצרפית כוללת באמצעות מספר מדדים עסקיים מובילים (פדיון, ייצוא, מספר מועסקים, רווחיות ועוד).

משרדינו
משרדיה הראשיים של החברה נמצאים בלב הגליל, בפארק התעשייה משגב (תרדיון).
לחברה משרד משני גם בנגב, בגן התעשייה בעומר.

  • תיאור תמונה 1
  • תיאור תמונה 2
  • תיאור תמונה 3