תכנית אסטרטגית לנגב

חברת דרומה עידן הנגב, בשיתוף פעולה עם  משרדי ממשלה, הרשות לפיתוח הנגב, רשויות מקומיות בנגב, המגזר הבדואי, חברת מקינזי, גורמים מקצועיים, עמותות והסוכה"י, השלימה את שלבי התכנון וגיבשה תכנית אסטרטגית לאומית רב-מימדית לנגב.


התכנית מציבה את היעדים הבאים לשנת 2015:
• הגדלת האוכלוסייה ל 900,000 מ 535,000 בנתוני סוף 2003;
• העלאת מספר המועסקים  לכ 300,000 מכ- 164,000 בנתוני סוף 2003;
• צמצום הפער בהכנסה ממוצעת לנפש לכ 4.2% מהממוצע הארצי מפער של כ- 10.7% בנתוני 2001;
• השוואת שיעור הסטודנטים מקרב תושבי הנגב (באוכלוסיה היהודית) לממוצע הארצי והעלאת שיעור הסטודנטים באוכלוסיה הבדואית.


על מנת להשיג יעדים אלו, מתווה התכנית כיווני פעולה ב 5 תחומים מרכזיים:
• פיתוח כלכלי - הסרת חסמים רוחביים להתפתחות כלכלית וטיפוח ענפים מובילים שיסייעו ביצירת מקומות עבודה;
• חינוך - צמצום פערים ושיפור המערכות הקיימות במטרה להפוך את האזור למוקד משיכה עבור אוכלוסיות חדשות וקיימות;
• מגורים  והתיישבות - חיזוק ההתיישבות בנגב, בידולו, ויצירת חווית מגורים איכותית בו;
• תשתיות ואיכות סביבה - השלמת ההשקעות בתשתיות תחבורה לשיפור איכות החיים והקלה על התפתחות עסקים ומשיכת אוכלוסיה. השקעה התשתיות בישובים הבדואים לשיפור תנאי המחייה ומשיכת אוכלוסיה לישובי קבע.
• קהילה ומנהיגות - טיפוח הקהילה ואוכלוסיית הצעירים, קידום שיתופי פעולה אזוריים וטיפוח מנהיגות אזורית מקצועית.

ממשלת ישראל בראשות אריאל שרון אישרה את התכנית (החלטה מס. 4415) בתאריך 20/11/05.
כמו כן הוחלט בזמנו להקצות לפיתוח הנגב, במישרין או בעקיפין, 17 מיליארד ש"ח בין השנים 2006 עד 2015.

השינויים שחלו במדינה בשנה האחרונה, ביניהם המלחמה בצפון, שינו את סדר העדיפויות של הממשלה. שינוי זה בא לידי ביטוי בקיצוץ תקציב המדינה אשר היה אמור להיות מופנה לנגב. ההשלכות של התפתחויות אלו בטווח הארוך עדיין אינן ידועות.

  • תיאור תמונה 1
  • תיאור תמונה 2
  • תיאור תמונה 3