אומדן השפעה על הכלכלה האזורית

%

צמיחה שנתית ממוצעת

תוספת של מועסקים בפריפריה

תוספת של הכנסות

תוספת לייצוא

%

גידול מצטבר בפריון

בכל שנה מבצעת החברה סקר מקיף בקרב כלל לקוחותיה שקיבלו הלוואה במהלך השנים ועורכת השוואה בין נתוני החברות
לפני מועד קבלת ההלוואה לבין נתוניהן העדכניים.
הסקרים כוללים תוצאות עסקיות של כ- 250 מפעלים מבין לקוחות החברה וכוללים הכנסות שנתיות, ייצוא ומספר עובדים ממוצע לאורך השנה הנבדקת.

ממוצע שנתי של שיעורי הצמיחה – שנים 2010-2018


 • עובדים
 • ייצוא
 • מכירות
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • כלל התעשיות בישראל
 • לקוחות דרומה צפונה
 • 0.50%
 • 0.4%-
 • 1.50%
 • 3.3%
 • 5.5%
 • 6.0%