שותפים לעשיה

איתן ורטהיימר

בין שאר פעילויותיו העסקיות והפילנתרופיות משמש התעשיין, מר איתן ורטהימר, כיו"ר חברת דרומה-צפונה והינו התורם המרכזי לפעילותה.

jewish_federation

ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה מייצג 157 פדרציות יהודיות וכן רשת של 400 קהילות יהודיות עצמאיות בצפון אמריקה. ארגון זה שם לו למטרה לשמור ולהעצים את רווחתם של יהודים בכל רחבי העולם באמצעות הערכים של תיקון עולם, צדקה, צדק חברתי ולימוד תורה. ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה מהווה תורם מרכזי לפעילות דרומה-צפונה.

jewish_agency

הסוכנות הוקמה בשנת 1929 כזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית העולמית. עד קום המדינה, שימשה הסוכנות כגוף מרכזי בניהול היישוב היהודי. עם הקמתה, הועברו תפקידי ניהול המדינה לממשלת ישראל, אך האחריות על עלייה, התיישבות והקשר עם יהדות העולם נשארה בידי הסוכנות היהודית. לסוכנות היהודית שותפות אסטרטגית עם ממשלת ישראל ומעמדה החוקי והציבורי ייחודי ומעוגן בחוק. מקורות המימון של הסוכנות מבוססים בעיקר על תרומות מיהדות העולם. לסוכנות היהודית מגוון פעילויות המעודדת את הצלחתם של עסקים חדשים ואת פיתוחם והרחבתם של עסקים קיימים בפרט באזורי הפריפריה הגיאוגרפית של ישראל, פעילויות המסייעות בצמצום האבטלה ומהוות גורם מניע לצמיחה כלכלית.

דילוג לתוכן